முன்னாள் பதிவாளர்(வீட்டு வசதி) மற்றும் அதிகாரிகள்

வ.எண் . பதவி தொலைபேசி/செல் எண்

1

டாக்டர்.அ.த.பாஸ்கரன்

Registrar E-mail: rcshousing@yahoo.co.in

2

திருமதி . பி. சுபாஷினி

Joint Registrar E-mail: rcshousing@yahoo.co.in

3

திரு.கே.சுந்தர்

Deputy Registrar / PA to RCS Housing E-mail: rcshousing@yahoo.co.in

4

திருமதி.வி.ரேவதி

CSR E-mail: rcshousing@yahoo.co.in

5

திருமதி கே.சத்யா

CSR E-mail: rcshousing@yahoo.co.in

6

திரு.ஏ.ராஜசேகரன்

CSR E-mail: rcshousing@yahoo.co.in

வ.எண் பணி காலம்

1

திரு.நா.ஜெகநாதன்

01-09-1979 to 24-03-1981

2

திரு.ப.சுந்தரம்

25-03-1981 to 03-01-1983

3

திரு.நா.ஜெகநாதன்

(04-01-1983 to 16-07-1983) to (15-07-1983 to 30-09-1983)

4

திரு.ப.ராமகிருஷ்ணன்

01-10-1983 to 10-10-1984

5

திரு.K.V.பாலகிருஷ்ணன்

11-10-1984 to 31-01-1986

6

திரு.அ.கனகசபாபதி

01-02-1986 to 12-03-1986

7

திரு.சு.தி.வைத்தியலிங்கம்

13-03-1986 to 31-12-1988

8

திரு.இல.சுப்ரமணியன்

01-01-1989 to 20-03-1989

9

திரு.அ.கனகசபாபதி

20-03-1989 to 15-12-1992

10

திரு.மு.சுப்பையா

16-12-1992 to 14-09-1995

11

திரு.தி.அறிவுக்கரசு

15-09-1995 to 16-11-1995

12

திரு.தி.நடராஜன்

17-11--1995 to 27-09-1996

13

திரு.இ.தனராஜ்

28-09-1996 to 25-10-1996

14

திரு.ஏ.ஜே.சீனிவாஸ்

26-10-1996 to 15-12-1997

15

திரு.எஃப்.எக்ஸ்.பெர்னாண்டோ

20-12-1997 to 26-06-1998

16

திரு.ஆர்.நல்லதம்பி

26-06-1998 to 20-11-2001

17

திரு.ஆர்.எஸ்.நடராஜன்

21-11-2001 to 31-07-2002

18

திரு.ஆர்.எம்.ஜெகநாதன்

31-07-2002 to 04-10-2002

19

திரு.எஸ்.இளங்கோவன்

04-10-2002 to 15-02-2004

20

திரு.ஆர்.எம்.ஜெகநாதன்

16-02-2004 to 24-09-2006

21

திரு.க.பு.பெ.பன்னீர் செல்வன்

25-09-2006 to 30-11-2006

22

திரு.ஆர்.எம்.ஜெகநாதன்

01-12-2006 to 31-05 2007

23

திரு.க.பு.பெ.பன்னீர் செல்வன்

01-06-2007 to 31-07-2007

24

திரு.தி.அறிவுக்கரசு

31-07-2007 to 03-12-2007

25

திரு.கே.பரதன்

31-07-2007 to 03-12-2007

26

திரு.கே.பரதன்

16-02-2008 to 30-11-2008

27

டாக்டர்.அ. த . பாஸ்கரன் (கூடுதல் பொறுப்பு)

01-12-2008 to 09-12-2008

28

திரு.க.பு.பெ.பன்னீர் செல்வன்

10-12-2008 to 24-09-2009

29

திரு.தர்மேந்திர பிரதாப் யாதவ் (முழு கூடுதல் பொறுப்பு)

24-09-2009 to 06-10-2010

30

திரு.மு.ராஜசேகர்

25-11-2010 A.N to 19-01-2015

31

திரு.க.மா.வெள்ளியங்கிரி

19-01-2015 to 31-05-2018

32

டாக்டர்.நா.வில்வசேகரன்

01-06-2018 to 15-08-2018

33

டாக்டர்.நா.வில்வசேகரன்

16-08-2018 to 22-10-2020

34

திரு.ச.சுப்ரமணியன்

23-10-2020 to 14-09-2021 F.N

35

டாக்டர்.அ.த.பாஸ்கரன்

14-09-2021 A.N to